พณ.เล็งถกคลังเพิ่มเงินกู้ระยะสั้นช่วยSME

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กำลังศึกษา การจัดตั้งสภาธุรกิจ SME แห่งประเทศไทย หรือ SME council เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีการทำงานเหมือนกับ สภาหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพราะปัจจุบัน SME ไทย ยังขาดการประสานนโยบาย และการดำเนินงานระหว่างภาครัฐและเอกชน อย่างจริงจัง สำหรับ การแก้ปัญหาค่าเงินบาท เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการด้านการส่งออกนั้น ขณะนี้ กระทรวงการคลัง ได้เสนอเงินกู้ระยะสั้น 3 เดือน วงเงิน 300,000 บาท ซึ่งตน
เห็นว่า อาจจะยังไม่สามารถเยียวยาผู้ประกอบการ SME ได้ เพราะเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่านั้น มากกว่า 4% ผลกระทบจากการขาดทุน หรือ ขาดสภาพคล่องผู้ประกอบการ มูลค่ามากกว่า 300,000 บาท ซึ่งจะขอหารือกับ ภาคเอกชนและกระทรวงการคลัง ในการขยายวงเงินกู้ในเบื้องต้น จะขอเสนออยู่ที่มากกว่า 500,000 บาท อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ SME เป็นสัดส่วนที่สูงสุดในปัจจุบัน โดยธุรกิจขนาดเล็ก มากถึง 99.6% หรือ ประมาณ 3,000,000 ราย ขณะที่ ธุรกิจขนาดกลาง มีเพียง 0.4% หรือ ประมาณ 12,000 ราย เท่านั้น