ครม.อนุมัติตั้งสำรองข้าวฉุกเฉินในอาเซียน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่าที่ประชุมได้มีการอนุมัติการจัดตั้งองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินในอาเซียน โดยให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำรองข้าว จำนวน 15,000 ตัน โดยคาดว่าจะใช้วงเงิน ในการจัดตั้ง 29,500 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นระยะเวลา 5 ปี

ทางด้าน นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติการกู้เงินในประเทศของ การไฟฟ้านครหลวง ตามค่าไฟที่เกิดขึ้นจริง จากมาตรการการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และ
เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการพิจารณาการชดเชยรายได้ให้ถูกต้องและตรงกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้