นายกฯชงครม.ของบ100ล.ช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางผ่อนผันกฎเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงินทดลองจ่าย ให้จังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วม พร้อมผ่อนผันหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ที่ความเดือดร้อน โดยเบื้องต้นได้เพิ่มเงินทดลองจ่ายจาก 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท และให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็น โดยให้กรมบัญชีกลาง เป็นผู้พิจารณาได้ทันที ซึ่งขณะนี้จังหวัด ที่ได้รับการพิจารณา คือ จ.นครราชสีมา และ จ.ลพบุรี โดยคาดว่า จ.ลพบุรี นั้นจะเบิกจ่ายเกิน 100 ล้านบาทแล้ว ขณะเดียวกัน การประชุมคณะรัฐมนตรี ในสัปดาห์หน้า กระทรวงมหาดไทย ก็จะจัดทำหลักเกณฑ์รายละเอียด การให้ความช่วยเหลือ ในเรื่องของเงินชดเชย ความเสียหายของที่อยู่อาศัย ยานพาหนะและทรัพย์สินที่มีความชัดเจน


นอกจากนี้ นายกฯ กล่าวถึงความเป็นห่วง ในการใช้งบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ถูกต้อง หรือ มีการทุจริตว่า ตนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น ซึ่งจะดูแลการกำหนดมาตรการ การนำเงินไปให้ความช่วยเหลือ ให้มีความรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา อย่างไรก็ตาม นายกฯ กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย จะพยายามอย่างดีที่สุด ซึ่งวานนี้ที่ตนเดินทางในพื้นที่ก็เห็นทุกคนมีความตั้งใจแล้ว