ปลัดคค.เลื่อนสรุปผลสอบปาร์คกิ้งเป็น28ตค.

ปลัดคค.เลื่อนสรุปผลสอบปาร์คกิ้งเป็น28ตค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบปัญหาสัมปทาน ลานจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่จะมีขึ้นในวันนี้ อาจยังไม่ได้ข้อสรุป เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจาก ไม่สามารถพิจารณาเอกสารหลักฐานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. ได้ทันเวลา หลังจาก ทอท. เลื่อนนำส่งเอกสารจาก 14 ต.ค. เป็น 18 ต.ค. โดยคาดว่า จะได้ข้อสรุปภายในวันที่ 28 ต.ค.นี้ ก่อนนำเสนอ รมว.คมนาคม พิจารณาต่อไป ฝ่ายใดประมาทเลินเล่อกระทำผิด ก็ต้องว่าไปตามผิด แต่หากตรวจสอบพบผู้บริหาร ทอท. ต้องแสดงความรับผิดชอบ

แต่เท่าที่ดูจากเอกสารร้องเรียนของ นายธนกฤต เจนกิตติโชค กรรมการ บริษัท ปาร์คกิ้งฯ ยังไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องเงิน และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน แต่หากตรวจสอบพบผู้บริหาร ทอท. ต้องแสดงความรับผิดชอบ