SCG คาดกำไร 53 หดเล็กน้อยเหตุบาทแข็ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยถึงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่แข็งค่าในขณะนี้ว่า อาจส่งผลกระทบต่อกำไรในปี 53 เล็กน้อย เนื่องจากบริษัทได้นำเข้าปิโตรเคมี ซึ่งช่วยลดผล
กระทบได้บางส่วน นอกจากนี้ ยังปรับลดต้นทุน หลังจากต้นทุนพลังงานสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ที่ 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากครึ่งปีแรกอยู่ที่ 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในขณะที่ต้นทุนถ่านหิน ปรับเพิ่ม
ขึ้นด้วย

นายกานต์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เงินบาทแข็งค่าในทิศทางเดียวกับค่าเงินของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากเศรษฐกิจในภูมิภาคดีขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปอ่อนแอ แต่เชื่อว่าเงินทุนไหลเข้าในภูมิภาคยังมีอยู่ แต่ก็เริ่มลดน้อยลง