ธอส.ออกแคมเปญช่วยลูกค้าประสบภัยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยจัดทำ "โครงการเงินกู้เพื่อลดภาระหนี้ ปลูกสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยปี 2553" เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าธนาคาร ในการขอลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระ และประชาชนที่ต้องการไถ่ถอนจากสถาบันการเงินเดิม รวมทั้งการปลูกสร้างซ่อมแซมอาคาร หรือที่อยู่อาศัย ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือให้ผู้เดือดร้อน มิต้องกังวลกับหนี้สินที่ต้องรับภาระในปัจจุบัน

ดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ โดยในเดือนที่ 1-4 ของปีแรก คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 เดือนที่ 5-12 อัตราดอกเบี้ย MRR -2.00 ปีที่ 2 คิดอัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00 ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.00 โดยในปีที่ 4 จนสิ้นสุดสัญญาคิดอัตราดอกเบี้ยรายย่อย MRR -0.50 โดยปัจจุบัน MRR ของ
ธนาคารอยู่ที่ 6.50