พท.เตรียมจัดสัมมนาแก้ปัญหาค่าเงินบาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช คณะทำงานด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม นี้ ที่โรงแรมสุโขทัย จะมีการสัมมนาเรื่องค่าเงินบาท เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคต่างๆ เช่น การส่งออก หรือ การพาณิชย์ เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาทของประเทศไทย ขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤติ โดยนายสุชาติ กล่าวว่า มีความเข้าใจผิดของหลายบุคคล ในเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบเปิด เพราะจากการศึกษาแล้ว พบว่าการแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว มีผลดีต่อประเทศมากกว่าอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ที่มีกรอบการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ ขณะที่เหตุการณ์ในปัจจุบัน มีความแตกต่างจากวิกฤติปี 2540 อย่างสิ้นเชิง เพราะขณะนี้มีต่างชาตินำเงินดอลลาร์เข้ามาแลกเงินบาท ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น อัตราการเพิ่มของการส่งออกก็ลดลงมาก การท่องเที่ยวมีรายได้ลดลง ซึ่งในกรณีนี้ ต่างชาติไม่สามารถบังคับให้ไทยแข็งค่าเงินบาทได้ เพราะประเทศเราสามารถพิมพ์เงินบาทเอง ดังนั้น จึงเป็นความเข้าใจผิดที่ว่าต่างชาติ สามารถโจมตีค่าเงินบาทได้