คำนูณแนะนายกฯคิดถึงภารกิจหากจะปรับครม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในระหว่างการประชุมวุฒิสภา ที่มี นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา ได้หารือถึง ปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาลกรณีที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ โดยระบุว่า ถ้าพรรคภูมิใจไทย อึดอัดใจ ขอให้บอก จะปรับออก ซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรี ที่ตนเห็นว่า การจะปรับพรรคใดออกแล้วเปลี่ยนกลุ่มอื่นเข้ามา น่าจะเป็นการปรับแบบเป็นมิติเดิม ซึ่งไม่น่าจะแก้ปัญหาได้ จึงขอให้ นายกรัฐมนตรี จำคำที่เคยพูดว่า หน้าที่ของรัฐบาล คือ การเข้ามายุติการเมืองแบบเดิม ดังนั้น หากนายกรัฐมนตรี จะปรับคณะรัฐมนตรี จะต้องไม่คำนึงถึงพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่ต้องคำนึงถึงความสามารถ เพื่อเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจในการปฏิรูปประเทศ และอยู่ไปจนครบวาระ

ขณะที่ นายเจริญ ภักดีวานิช ส.ว.พัทลุง ได้หารือถึงปัญหาการทุจริตของรัฐบาลว่า ขณะนี้มีข้อสงสัยเรื่องการทุจริตมากมายในรัฐบาล ทั้งเรื่องการเช่าคอมพิวเตอร์ การสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอ หรือของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอื่น ๆ นายก-รัฐมนตรี ต้องรีบจัดการ โดยสามารถปรับรัฐมนตรีที่มีปัญหาออก หรือ สั่งพักราชการไว้ก่อน อย่าลืมว่า ประเทศซึ่งพ้นจากการรัฐประหารมาไม่กี่ปี ซึ่งข้ออ้างในการทำรัฐประหาร ก็คือเรื่องการทุจริต ดังนั้น รัฐบาล จะต้องจัดการเรื่องนี้โดยเร็ว