ปลัดคค.ตรวจเยี่ยมลานจอดแท็กซี่สุวรรณภูมิ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางมาที่ลานจอดรถแท็กซี่สนามบิน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ที่เกิดขึ้น ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเรื่องการบริหารจัดการระบบขนส่ง โดยมีกลุ่มตัวแทนคนขับรถแท๊กซี่ ที่ให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อปลัดกระทรวงถึงข้อเรียกร้องต่างๆ ที่เคยยื่นไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่ไม่ได้รับการดำเนิน ตรวจสอบการบริหารพื้นที่ ระบบงานขนส่ง สวัสดิการความเป็นอยู่ และการจัดการกับแท็กซี่ป้ายดำ โดยจากการตรวจสอบ การบริหารจัดการแท็กซี่ ที่ให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ให้บริษัทเอกชน เข้ามาบริหารในเรื่องจัดการพื้นที่ โดยมีในหลายๆ เรื่อง เช่น เรื่องลานจอดรถไม่เพียงพอ การเข้าคิวรอนาน และรถที่ใช้ก๊าซ NGV และ LPG ที่ต้องจอดรอกลางแดด เป็นเวลานาน ๆ จะมีปัญหา สวัสดิการและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำ ศูนย์ขายอาหาร ที่ไม่ได้รับความสะดวก ซึ่งหลายเรื่องได้ดำเนินการไปแล้ว แต่เรื่องที่ยังมีปัญหาก็จะรีบนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการ เพื่อเร่งดำเนินการหาทางแก้ไข ทั้งนี้ในส่วนลานจอดรถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาติดตั้งระบบการจ่ายบัตรและการเก็บค่าบริการ ที่ภายในตู้ทางเข้าอาคารลานจอดรถแล้ว หลังจากนั้น ได้มาการตั้งค่าเซตระบบติดตั้งค่าต่างๆ ซึ่งคาดว่า ในวันพรุ่งนี้น่าจะให้บริการได้อย่างสมบูรณ์แบบ