ส.อ.ท. เสนอรัฐ 7 ข้อ เร่งแก้บาทแข็ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงผลการประชุมภาคเอกชนต่อนโยบายด้านอัตราดอกเบี้ย ว่า ที่ประชุมเปิดเสนอในการแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างรวดเร็ว โดยในข้อแรก จะเสนอขอให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ให้เหลือเพียงร้อยละ 1.25 และคงอัตรานี้ ไปจนถึงสิ้นปี พร้อมอยากให้ทางกระทรวงการคลัง พิจารณามาตรการชั่วคราว ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของเงินทุนไหลเข้า โดยเฉพาะเงินทุนระยะสั้น ในอัตราร้อยละ 2-4 อย่างไรก็ตาม อยากให้มาตรการของทั้ง ธปท. และกระทรวงการคลัง ที่ออกมา สามารถจัดการได้จริงและเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้น

นายพยุงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าว คงจะต้องใช้นโยบายโดยรวมที่ออกมา ให้พร้อมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด