เลขาฯอังค์ถัด ชี้ ค่าเงินบาทยังไม่วิกฤติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการใหญ่ที่ประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ อังค์ถัด เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอยู่ในขณะนี้สถานการณ์เป็นเหมือนกันทุกประเทศในเอเชีย เนื่องจากเอเชียมีการเติบโต
สูงที่สุดในโลก ทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีเงินไหลเข้ามา และจะมีแรงกดดันอีกพักใหญ่ ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น ดังนั้นจะต้องพยายามไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าเงินที่เร็วจนเกินไป และค่าเงินที่ยืดหยุ่นแบบค่อยเป็นค่อย
ไป จึงเป็นสิ่งที่ต้องทำได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามมาตรการค่าเงินบาทนั้น กระทรวงการคลังมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้ว

โดยจะต้องดำเนินการไม่ให้กระทบต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพยังคงมีอยู่ และหากแก้ปัญหาบาทโดยมาตรการไม่ได้ ก็ต้องใช้วิธีอื่น อาทิ การส่งเสริมให้มีการผลิตในประเทศ การส่งเสริมให้คนไทยไปลงทุนในต่าง
ประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้มองว่าสถานการณ์ค่าบาทยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ บาทแข็งก็มีเงินไหลเข้ามา แต่การค้าการขยายตัวยังดี มีการส่งออกถึงร้อยละ 21 มีอัตราการเติบโตของประเทศ ถึงร้อยละ7 เพียงแต่บางธุรกิจได้รับผลกระทบมี
กำไรน้อยลง

ทั้งนี้หวังว่า การประชุมอาเซียนซัมมิท ที่จะถึงนี้จะมีการนำปัญหาค่าเงิน และการเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนไปหารือในที่ประชุมด้วย