ยธ.ดันโครงการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.ยุติธรรม เปิดเผยถึงการประชุมองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาว่า สำหรับวาระสำคัญของในประเทศไทย ในการประชุมครั้งนี้ คือ พระกรณียกิจ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงเสนอโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำ ตนในฐานะหัวหน้าคณะผู้ผลักดันให้เป็นโครงการของสหประชาชาติ ซึ่งเมื่อโครงการนี้ ผ่าน ความเห็นชอบและประกาศใช้ จะเรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพฯ โดยจะเป็นการส่งเสริมชีวิตผู้ต้องขังหญิง เป็นส่วนต่อขยายจากโครงการกำลังใจ ในพระดำริไปสู่สากล เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งหลักมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

โดยรัฐมนตรียุติรรม เปิดเผยอีกว่า ข้อกำหนดกรุงเทพฯ นั้น คณะทำงานได้เสนอผ่านขั้นตอนของสหประชาชาติมาเป็นระดับ ตั้งแต่การประชุมองค์การอาชญากรรม นานาชาติ ที่ประเทศบราซิล และขั้นตอนสุดท้าย ที่นครนิวยอร์ก โดยขณะนี้ผ่านการเห็นชอบของกรรมาธิการของสหประชาชาติ แล้ว และเมื่อประกาศใช้ ก็จะให้เกียรติประเทศไทย โดยการใช้ชื่อ ข้อกำหนดกรุงเทพฯ