หอการค้าเล็งจัดสัมมนาทั่วปท.ที่ขอนแก่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย จะร่วมกับหอการค้า ทั่วประเทศ จัดการสัมมนา หอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย. นี้ ที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตลอดจน เสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

โดยในปีนี้ จะเน้นในเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจ และสังคมลดความเหลื่อมล้ำ และขจัดคอรัปชั่น โดยทางจังหวัดขอนแก่น ได้มีการเตรียมความ พร้อมในการรักษาความปลอดภัย เพื่อเข้าร่วมสัมมนาทั่วประเทศ รวมทั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง