สภาหอการค้าฯหนุนสินค้าเกษตรของไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้ทางหอการค้าไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 2 องค์กร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันอาหาร ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตรไทย หรือ ThaiGAP ทั้งนี้ เพื่อการยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าอาหารไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยได้มีการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตรไทยขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาสินค้าเกษตรของไทย

ทางด้าน นายเพชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า สถาบันอาหารจะเป็นผู้ดูแลยกระดับสินค้าอาหารเกษตรของไทยให้ได้ในระดับสากล ทำให้อุตสาหกรรมอาหาร สามารถแข่งขันได้เป็นการขยายมูลค่าการค้าของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง