เอกชน อัดรัฐแก้มาบตาพุดแค่ปัญหาระยะสั้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิกรม วัชระคุปต์ ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยความคืบหน้า โครงการศึกษาความเป็นไปได้ การจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้นว่า เป้าหมายการศึกษาคือ"การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน" ระหว่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กับชุมชนและสังคม เพราะหากต้องการศึกษาความเป็นไปได้ของการตั้งโรงงานเหล็กอย่างเดียว ไม่พูดถึงการอยู่ร่วมของชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน การดำเนินงานคงจบไปนานแล้ว และจากการศึกษาพบว่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน ต้อง พัฒนาการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้ามาเป็นผู้กำกับดูแลตั้งแต่ช่วงพัฒนาจนถึงช่วงดำเนินการ การจัดการพื้นที่ย่านอุตสาหกรรมและย่านเมืองใหม่ให้เป็นพื้นที่เชิงนิเวศ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่โดยยึดแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม เช่นอาชีพเดิมของชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทำนากุ้ง นาข้าว จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร เช่น การตั้งกองทุนส่งเสริมการทำนากุ้งระบบปิด การตั้งศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตดีขึ้น และต้นทุนถูกลง

แหล่งข่าว ในภาคอุตสาหกรรมกล่าวว่า การแก้ปัญหาของรัฐบาลกรณีมาบตาพุดเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แม้จะมีการประกาศ 11 โครงการรุนแรงก็เป็นการทางออกให้โครงการที่ลงทุนไปแล้วในมาบตาพุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการของรัฐ ยังไม่มี คำตอบสำหรับปัญหาอุตสาหกรรมกับชุมชนในอนาคตเพราะนักลงทุนยังไม่มีความเชื่อมั่นว่า หากทำตามเงื่อนไขเช่นจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ,รายงานผลกระทบด้านสุขภาพ และเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว จะไม่มีการต่อต้าน