ครม.ลดภาษีนำเข้ากระดาษ-จี้แก้ราคาไข่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษามาตรการลดภาษีนำเข้ากระดาษ และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เปรียบเทียบกัน เพื่อสนับสนุนการอ่าน โดยใน 2 สัปดาห์ ให้นำสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางกระทรวงการคลัง ได้เสนอ
มาตรการการคลัง สนับสนุนการอ่านเพื่อให้บริษัทนิติบุคคล ที่ซื้อหนังสือบริจาคให้กับโรงเรียนสถานศึกษาและห้องสมุด สามารถนำเงินที่ซื้อหนังสือ มาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง

นายวัชระ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังได้มีการอนุมัติให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก้ไขปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด โดยให้กรมราชทัณฑ์ รับซื้อไข่ไก่ 20 ล้านฟอง จากเกษตรกร และให้หน่วยงานราชการ รับซื้อไข่ไก่ด้วยเช่นกัน หลังช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจ และมีไข่ไก่อยู่ในตลาดกว่า 50 ล้านฟอง พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงเกษตร ศึกษามาตรการในการ
รองรับผลผลิตไข่ไก่ในระยะยาวอีกด้วย