พาณิชย์เผยน้ำมันพืชดอดขึ้นราคา2เดือนติด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่าจากการติดตามภาวะราคาสินค้า ที่จำเป็นต่อการครองชีพ ของกรมการค้าภายใน ประจำเดือนสิงหาคม 2553 ที่ผ่านมาพบว่า ราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ผู้ผลิตมีการปรับขึ้นราคา
จำหน่ายต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญมีราคาเพิ่มขึ้นจากผลผลิตปาล์มดิบ ที่ออกสู่ตลาดน้อย

โดยผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชรายใหญ่ที่สุด ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาด 28% ของมูลค่าตลาดรวม 2 หมื่นล้านบาท ได้ทยอยปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร ต่อเนื่องถึง 2 ครั้งในช่วงระยะเวลาเพียง 3 เดือน (มิถุนายน-สิงหาคม) โดยมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 0.25-0.50บาท/ขวด โดยเดือนมิถุนายนจำหน่ายขวดละ 37 บาท เดือนกรกฎาคม จำหน่ายขวดละ 37.25 บาท และเดือนสิงหาคม ขยับมาเป็นขวดละ 37.75 บาท

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ผลิตปลากระป๋อง ยังมีภาระต้นทุนเพิ่มสูงเช่นกัน เนื่องจากสภาวะอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้จำนวนปลาซาร์ดีน ปลาทูน่าและปลาแมคเคอเรล ซึ่งเป็นวัตถุดิบหาซื้อยากทำให้ราคาปรับสูงขึ้น