เอกชนแนะรัฐเร่งทำความเข้าใจชะลอบาทแข็ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย เพื่อตลาดทุน กล่าวถึง กรณีที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติออก 3 มาตรการ เพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาท ว่ามาตรการดังกล่าว คงช่วยชะลอการแข็งค่าของเงินบาทได้ในระยะสั้น เพราะเงิน
ลงทุนจะยังคงไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกระแสการเงินโลก ยังคงมีความผันผวน จากความไม่สมดุลของเงินทุนในภูมิภาคต่างๆ ที่สภาพคล่องยังมีอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา และยุโรปที่สภาพ
เศรษฐกิจยังคงซบเซา จึงจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายเงินทุน มายังภูมิภาคเอเชีย ที่เศรษฐกิจยังมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามมองว่า รัฐบาลควรทำความเข้าใจ กับนักลงทุนเกี่ยวกับรายละเอียด ของมาตรการดังกล่าว ให้ชัดเจนว่ามาตรการนี้จะใช้กับเงินทุนที่เข้ามาใหม่เท่านั้น เนื่องจากนักลงทุนยังมีความสับสน