กสิกร ขึ้น ดอกเบี้ยเงินฝากมีผลพรุ่งนี้

กสิกร ขึ้น ดอกเบี้ยเงินฝากมีผลพรุ่งนี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป จากร้อยละ 0.10 เป็นร้อยละ 1.20 พร้อมทั้งออกโครงการเงินฝากประจำพิเศษและตั๋วแลกเงินพิเศษ 4 เดือน วงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 และ ร้อยละ 1.35 ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภท สำหรับลูกค้านิติบุคคล เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.10-0.50 ส่งผลให้เงินฝากประจำ 3 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 0.70-0.90 เงินฝากประจำ 6 เดือนอยู่ที่ร้อยละ 0.90-1.10 ฝากประจำ 12 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 0.95-1.15 ฝากประจำ 24 เดือนอยู่ที่ร้อยละ 1.75-2.00 ฝากประจำ 36 เดือนอยู่ที่ร้อยละ 2.00 พร้อมทั้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นิติบุคคลพิเศษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 ตั๋วแลกเงิน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.15-0.50
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook