สภาแจงสถานะสาวเลขาคณะกมธ.เอี่ยวบึ้ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงถึงสถานะของ น.ส.วสา เทพเรียน เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ที่ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับโอนเงินให้กับผู้ต้องหา ในคดีลอบวางระเบิด สมานเมตตาแมนชั่น อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ว่า น.ส.วสา ไม่ได้เป็นข้าราชการรัฐสภา แต่เป็นเพียงเลขานุการประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นเพียงผู้รับเงินค่าตอบแทน ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับคณะกรรมาธิการ ซึ่ง
ไม่ถือว่า น.ส.วสา มีผลผูกพันกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงิน ที่จะพูดคุยกับ น.ส.วสา ถึง
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยที่สถานะของ น.ส.วสา ยังคงทำหน้าที่เลขานุการตามปกติ จนกว่าจะพบว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เสื่อมเสียชื่อเสียงจริง จึงจะดำเนินการถอดถอนออกจากตำแหน่งดังกล่าว