ปธ.สภาธุรกิจฯหนุน คลัง เก็บภาษีกำไรบอนด์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพบูลย์ นรินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมวิเคราะห์หลักทรัพย์ กล่าวว่า เห็นด้วยที่กระทรวงการคลัง จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาออกมาตรการเก็บภาษีดอกเบี้ยและกำไร จากการขายตราสารหนี้ร้อยละ 15 สำหรับนักลงทุนต่างชาติในวันที่ 12 ต.ค. นี้ เพราะมาตรการดังกล่าว จะช่วยบรรเทาการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติได้ เนื่องจากผลตอบแทน จะลดลง ทำให้ต่างชาติชะลอการเข้ามาเก็งกำไร พร้อมกันนี้ ยังมองว่าผลกระทบของมาตรการดังกล่าว จะไม่รุนแรงเหมือนกับการออกมาตรการ การสำรองร้อยละ 30

ทางด้าน นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมวิเคราะห์หลักทรัพย์ กล่าวว่า การที่รัฐบบาลประกาศใช้มาตรการดังกล่าว เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า รัฐบาลจะเอาจริงในการแก้ไขปัญหาค่าเงินบาท ทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงทันทีกว่า 10 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม หากมาตรการดังกล่าว ยังสกัดการแข็งค่าของค่าเงินบาทไม่ได้ รัฐบาลควรจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติม เพื่อที่จะช่วยดูแล นอกจากนี้ยังหวังว่า ในการประชุคณะกรรมการนโยบายการเงิน ในวันที่ 20 ต.ค. นี้ จะเห็นคณะกรรมการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 1.75