ประกิต ห่วงบาทแข็งกระทบรายได้ชาวไร่อ้อย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น มาอยู่ในระดับต่ำกว่า 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะนี้ ทำให้ 3 สมาคมน้ำตาล มีความเป็นห่วงว่า จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวไร่อ้อย เนื่องจากสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาล 70 % เป็นของชาวไร่อ้อย และน้ำตาล ที่ผลิตได้ในประเทศจะส่งออกไปขายต่างประเทศ ประมาณ 2 ใน 3 ของทั้งหมด โดยจะตีราคาเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้รายได้จากการส่งออกลดลง

ทั้งนี้ จากศึกษาผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลก ที่ส่งผลต่อราคารับซื้ออ้อย ของ 3 สมาคม พบว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทุกๆ 1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จะส่งผลให้ราคารับซื้ออ้อยลดลงประมาณ 23 บาทต่อตัน