ดุสิตโพลปชช.มองการเมืองแทรกทหาร

ดุสิตโพลปชช.มองการเมืองแทรกทหาร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนมองทหารในปัจจุบัน ถูกการเมืองแทรกแซง พร้อมฝากถึง พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจ ทหารในสายตาประชสชน โดยพบว่า

ด้านการเมือง 55.16 % ประชาชาน คิดว่า บทบาทของทหาร ณ วันนี้ ถูกการเมืองแทรกแซง ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองมากขึ้น ด้านเศษฐกิจ 38.52 % การให้ความสุขคุ้มครองดูแลชาวบ้านที่ค้าขาย อยู่ตามแนวชายแดน ให้ได้รับรับความสะดวก และปลอดภัย ด้านสังคม 58.08 % ให้ความช่วยเหลือ แจกของ เมื่อประชาชนประสบความเดือดร้อน เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟ้ไหม้ป่าส่วนเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น ประชาชนอยากเห็นทหารร่วมมือกับตำรวจ ในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดี มาทำร้ายบ้านเมือง ส่วนเรื่องปรองดอง 45.68 % อยากเห็นทหารวางตัวเป็นกลาง รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อนำมาหาข้อยุติหรือทางออกที่ดี และเหมาะสม ขณะที่ 42.18 % เห็นว่าทหารในปัจจุบัน แตกต่างจากทหารในอีดต คือ ถูกแทรกแซงทางการเมือง มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองมากขึ้น และขณะที่ 36.70 % พึงพอใจการบาทบาทของทหาร ที่เป็นกองกำลังที่เข้มแข็ง ทำหน้าที่ปกป้อง ดูแลประเทศชาติ และประชาชน ไม่ให้ถูกรุกราน 49.19 % อยากให้แก้ไข เรื่องการวางตัวที่เหมาะสม ไม่ปล่อยให้การเมืองเข้ามาแทรกแซง และ 40.20 % ประชาชนฝากบอก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก คนใหม่ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด