ไทยพาณิชย์หวั่นขึ้นค่าแรงกระทบประกอบการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดทำรายงานวิเคราะห์จังหวัดใด จะได้รับผลกระทบมากที่สุด หากมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 250 บาททั่วประเทศ โดยระบุว่า การเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 250 บาทต่อวัน ทั่วประเทศ ส่งผลให้ค่าจ้างขึ้นต่ำในแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้นไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างค่าแรง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เมื่อมีการกำหนดให้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ ทำให้ค่าแรงในบางจังหวัดเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 66 เช่น แม่ฮ่องสอน ในขณะที่บางจังหวัดเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 21 เช่น กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คือ ผู้ประกอบการในจังหวัด ที่มีค่าจ้างเฉลี่ยขั้นต่ำ ซึ่งจะมีต้นทุนแรงงานสูงขึ้นค่อนข้างมาก อาจทำให้บางรายต้องลดการจ้างงาน และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำมากขึ้น หากมีการเพิ่มค่าแรง