ปชช.แห่ซื้อลินค้าช่วงเทศกาลกินเจคึกคัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ช่วงเย็นวันนี้ ตลาดสดยิ่งเจริญ ค่อนข้างคึกคัก มีประชาชนทยอยมาเลือกซื้อและบริโภคอาหารเจ อย่างต่อเนื่องหลังทางตลาดได้เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพาณิชย์ ในการจัดงานผักสดจากสวนสู่ผู้บริโภค ซึ่งได้มีการแบ่งโซนขายอาหารเจ และติดธงสีเหลือง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์กินเจ ที่สังเกตได้ง่าย สะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า ไปบริโภคโดยอาหารปรุงสำเร็จ ที่ขายมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ จานละ 30-40 บาท ซึ่งประชาชนที่มาเลือกซื้อต่างก็พอใจกับคุณภาพอาหารและปริมาณ ขณะที่แม่ค้าสามารถขายอาหารเจได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเทศกาลกินเจ ที่จัดขึ้นภายในตลาดสดยิ่งเจริญ จะมีไปจนถึงวันที่ 17 ต.ค.นี้ โดยจะเปิดขายสินค้าตั้งแต่เวลา 06.00 น. ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ตลอดเทศกาลกินเจ