พณ.เผยยอดจดทะเบียนธุรกิจเพิ่มขึ้นกว่า10%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการจดทะเบียนธุรกิจในช่วงเดือน ก.ย. 2553 ว่า มีผู้ประกอบธุรกิจ ขอจดทะเบียนตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 4,959 รายขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อนและมีสถิติการจดทะเบียนธุรกิจในช่วงไตรมาสที่ 3 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 คิดเป็นจำนวน13,231 ราย

ทั้งนี้เป็นการสะท้อนความเชื่อมั่น ของนักลงทุน ที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และการบริโภคที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ของรัฐบาลทำให้ธุรกิจก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีสถิติการจดทะเบียน ยกเลิกกิจการในช่วงเดือน ก.ย.ลดลงร้อยละ 3 หรือคิดเป็นจำนวน 1,336 ราย และมีสถิติการจดทะเบียนยกเลิกกิจการในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีลดลงร้อยละ 7 หรือคิดเป็นจำนวน 3,763 ราย

เซ้งล็อคในตลาดแฟชั่นปิ่นเงิน พลาซ่า