สนข.ตรวจสอบบริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. เปิดเผยว่า สนข. ได้จัดส่ง เจ้าหน้าที่สำรวจการให้บริการตามจุดต่าง ๆ ของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ หลังจากได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ เนื่องจาก ไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการตามจุดต่าง ๆ ภายในสถานี โดยปัญหาที่พบในเบื้องค้น คือ ป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้บริการ ป้ายบอกทาง ป้ายเตือนภัยต่าง ๆ น้อยเกินไป ทำให้ผู้ใช้บริการสับสน ปัญหาจุดกลับรถใต้สถานีคับแคบเกินไป รวมถึง ปัญหาที่จอดรถและการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้ง ปัญหาความไม่สะดวกในการขึ้นลงสถานี ทำให้ผู้โดยสารที่มีกระเป๋าสัมภาระ ไม่ได้รับความสะดวก โดยจะสรุปผลภายในเดือนนี้ เพื่อยื่นเสนอต่อ ก.คมนาคม