พรทิวาจี้ธปท.ออกมาตรการดูค่าบาทให้ตรงจุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยอมรับว่า ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นรวดเร็วเกินไป โดยใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นถึงร้อยละ 1.5 ทำให้รายได้ของผู้ส่งออกไทย หายไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท ดังนั้นจึงต้องการให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการดูแลค่าเงินบาทให้ตรงจุด และรวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ พร้อมทั้งให้กระทรวงการคลัง ดำเนินการเร่งด่วนในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ SME โดยการตั้งกองทุน และมีการปล่อยกู้ให้กับ SME ในเงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยข้อเสนอดังกล่าว ได้เสนอต่อ รมว.คลัง แล้ว

อย่างไรก็ตามเชื่อว่า ภาคการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ จะยังมีมูลค่าการส่งออกเดือนละไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 20 ตลอดทั้งปี แต่หากปีหน้า ค่าเงินบาท ยังมีทิศทางแข็งค่าขึ้น เชื่อว่าจะกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยอย่างแน่นอน