ปตท.รณรงค์เช็กเครื่องยนต์ประหยัดพลังงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในฐานะเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมโครงการตรวจเช็กเครื่องยนต์ เพื่อประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 7 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าโครงการดัง
กล่าวเป็น 1 ในมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ 63 ล้านไทย ร่วมใจลดโลกร้อนถวายพ่อ ของกระทรวงพลังงาน ซึ่ง ปตท. ได้ตั้งเป้าหมายจำนวนรถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปี จำนวน 83,000
คัน ซึ่งจะทำให้ประเทศสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึงกว่า 6,000,000 ลิตร ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผู้นำรถเข้าใช้บริการประมาณปีละ 2,190 บาทต่อคัน โดยลดการปล่อยภาวะเรือนกระจก ได้ถึง 13,000,000 ก.ก.

ทั้งนี้ ภายใต้โครงการดังกล่าว ปตท. จะเปิดบริการตรวจเช็กเครื่องยนต์ฟรี 27 รายการ ที่ปั๊ม ปตท. 50 สาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8-17 ต.ค. นี้