กองทุนฟื้นฟูฯคืนเงินให้พจมาน823ลบ.

กองทุนฟื้นฟูฯคืนเงินให้พจมาน823ลบ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า กองทุนฟื้นฟูฯ มีมติไม่ยื่นอุทธรณ์ ตามคำแนะนำของอัยการสูงสุด และฝ่ายกฎหมายของ ธปท. กรณีที่ศาลแพ่งมีคำพิพากษา ให้การขายที่ดิน ระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯ และคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร เป็นโมฆะ และสั่งให้คืนเงินค่าที่ดินบริเวณ ถ.รัชดาฯ ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย รวมกว่า 823 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนฟื้นฟูฯ ได้รับคำแนะนำจากอัยการสูงสุด ว่าคำพิพากษาของศาลแพ่งดังกล่าว เป็นไปตามข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายทั้งปวง ที่คู่ความต่างนำสืบไว้ในชั้นพิจารณา ชอบด้วยเหตุผล และเป็นธรรมแก่คู่กรณี จึงเห็นควรไม่อุทธรณ์ในทุกประเด็น และคืนเงินตามข้อแนะนำ เพราะเกรงว่าหากปล่อยนานไป ดอกเบี้ยอาจจะสูงขึ้น