ก.พลังงานเลื่อนเปิดประมูลติดNGVลอตแรก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำนวย ทองสถติย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งถังก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) ให้รถแท็กซี่ ฟรี 30,000 คัน เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการเปิดประมูลโครงการติดตั้ง
เอ็นจีวี ลอตแรก 15,000 ชุดว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เลื่อนการเปิดประมูลที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 ต.ค.นี้ออกไปก่อน เนื่องจาก การส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการชุดเก่ายังไม่แล้วเสร็จ ทำให้คณะกรรมการชุดใหม่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ โดยในวันที่ 11 ต.ค.นี้ จะหารือกับคณะกรรมการพัสดุแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเปิดประมูล ลอตแรกได้ ภายในเดือนต.ค.นี้