บินไทยจัด40เที่ยวพิเศษรองรับชาวไทยมุสลิม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า ในปี 2553 บริษัทยังคงเป็นผู้ดำเนินการหลัก ในการจัดเที่ยวบินพิเศษให้แก่ชาวไทยมุสลิม ในประเทศไทยที่ประสงค์จะเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 9 ต.ค.-11 ธ.ค. 2553

ในปีนี้บริษัทฯ มีแผนจะจัดเที่ยวบินพิเศษ ให้ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินหาดใหญ่ สนามบินภูเก็ต และสนามบินกระบี่ เพื่อไปลงยังสนามบินมาดินะห์ แต่สนามบินมาดินะห์ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทันตามที่กำหนด บริษัทฯ จึงได้ปรับเส้นทางบินใหม่ โดยทำการบินไปลงที่สนามบินเจดดาห์แทน

บริษัทฯ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับ-ส่ง ผู้แสวงบุญทั้งเที่ยวไปและกลับ จำนวน 40 เที่ยวบิน มีผู้ที่ประสงค์จะเดินทางประมาณ 5,300 คน ใช้เครื่องบินแบบ A 330-300 ความจุ 295 ที่นั่ง เพื่อใช้ในการขนส่ง ทั้งการอำนวยสะดวกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่เดินทาง