คค.ชง ทอท.เก็บค่าจอดอัตโนมัติสุวรรณภูมิ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการใช้พื้นที่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และระบบการขนส่ง เปิดเผยว่า คณะกรรมการเตรียมเสนอให้ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จัดเก็บระบบค่าจอดรถอัตโนมัติ ใช้ในพื้นที่ลานจอดรถวงเงินลงทุนประมาณ 55 ล้านบาท และสูงได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งสามารถช่วยแก้
ปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ และนำรายได้เข้ามาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ด้วย และเชื่อว่าระบบดังกล่าว จะช่วยคืนทุนให้ ทอท. ภายใน 1 ปี

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดระบบขนส่ง ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายใดที่เคยให้สัมปทาน กับเอกชนก็จะตรวจสอบสัญญาว่าจ้างย้อนหลัง ส่วนโครงการใด ที่อยู่ระหว่างการจัดจ้างก็ชะลอการดำเนินการทั้งหมด เพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้ง