กรมส่งออกวางแผนพัฒนาสินค้ากระตุ้นส่งออก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กล่าวว่า กรมฯ ได้วางยุทธศาสตร์การค้าใหม่ ด้วยการสร้างผู้ประกอบการภายในประเทศ ให้เข้มแข็ง ก่อนที่จะเดินทางไปโชว์ศักยภาพสินค้า-บริการ ในต่างประเทศ โดยเริ่มจากการพัฒนาองค์ความรู้ของ SME เช่น การคิด-ออกแบบสินค้า-บริการอย่างสร้างสรรค์ มีดีไซน์ชัดเจนก่อนการนำเสนอขาย จากนั้นจะสร้างแบรนด์ โลโก้ ให้แข็งแกร่ง และมีเรื่องราวน่าภาคภูมิใจ ซึ่งจะเริ่มนำร่องสินค้าในกลุ่มเกษตรก่อน และสุดท้ายจะให้ความรู้เรื่องการเสาะแสวงหาวัตถุดิบ-ส่วนประกอบที่เข้ากับกระแสนิยม กระแสรักษ์โลก สิ่งแวดล้อม รู้จักเลือกผสมผสาน หรือ เลือกใช้ให้เหมาะกับสินค้า-บริการของตนเอง เพื่อการวางตำแหน่งสินค้า-บริการ ในตลาดได้อย่างถูกใจผู้บริโภค

โดยกรมส่งเสริมการส่งออก ยังคาดหวังว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทย ปีละกว่า 15 ล้านคน เมื่อได้ช็อปปิ้งสินค้า-บริการ เป้าหมายแล้ว จะเกิดความประทับใจในคุณภาพ และแบรนด์สินค้า-บริการนั้นๆ ก่อให้เกิดการจดจำ และซื้อซ้ำ ซึ่งจะทำให้ไทยค้าขาย-ลงทุนสินค้าในต่างประเทศได้มากขึ้น ส่งผลดีต่อการส่งออกในอนาคต