พณ.เตรียมแจงขายข้าวสต็อกรัฐสัปดาห์หน้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าจะชี้แจงความชัดเจนของการขายข้าวในสต็อกของรัฐบาล โดยยืนยันว่า รัฐบาลจะยังคงสต็อกข้าวไว้อย่างน้อย 1 ล้านตัน ขึ้นไป ซึ่ง เกณฑ์การวางเงินค้ำประกัน ร้อยละ 5 ของปริมาณข้าวที่ซื้อ โดยไม่ลดวงเงินค้ำประกัน ที่ค่อนข้างสูง ทำให้เชื่อว่า เอกชนจะไม่ยกเลิกซื้อข้าวแน่นอน โดยขณะนี้กระทรวงได้ส่งรายงานการเจรจาต่อรอง และข้อเสนอของเอกชนที่ต้องการซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล โดยเฉพาะข้าวขาว 5% ที่เอกชน ได้เสนอซื้อจำนวนกว่า 12,000
บาทต่อตันขึ้นไป อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. ว่าจะอนุมัติขายข้าวจำนวนดังกล่าวหรือไม่

ส่วนการเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ เบื้องต้นมีรัฐบาลต่างประเทศ และเอกชนสนใจเสนอซื้อข้าวจำนวน 4-5 ราย อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองเรื่องราคา ซึ่งจะต้องเจรจาเป็นความลับ โดยราคาในเบื้องต้น ประมาณ12,000 บาทต่อตัน