โครงการ Tire Safety โดยบริดจสโตน

โครงการ Tire Safety โดยบริดจสโตน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการ Tire Safety โดยบริดจสโตน เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และการดูแลรักษายางรถยนต์อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยครั้งนี้ บริดจสโตนได้มุ่งให้ความสำคัญไปที่ อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคแผนกช่างยนต์  ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการบอกต่อไปยังเยาวชนที่กำลังจะเติบโตไปเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถยนต์  ด้วยการจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า “ เพิ่มความรู้เรื่องยาง  สู่การสร้างความปลอดภัย ” 

โดยกิจกรรมนี้ บริดจสโตนได้เชิญอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตยางรถยนต์ที่โรงงานไทยบริดจสโตน อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  และภายในงานยังมีวิทยากรมาแลกเปลี่ยนความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องยางรถยนต์ ที่อาจารย์ทุกท่านสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ บริดจสโตนเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมของเราให้มีคุณภาพและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น