NGOยันชุมนุมมาบตาพุด30กย.ค้าน11กิจการแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก พร้อมด้วยเครือข่ายทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ที่คัดค้านการประกาศ 11 ประเภทกิจการรุนแรง จะร่วมชุนนุมในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการ จ.ระยอง โดยคาดว่าจะมีประชาชนใน จ.ระยอง และทั่วประเทศ กว่า 3,000 คน เข้าร่วมชุมนุม เพื่อผลักดันให้รัฐบาล ยกเลิก ประกาศ 11 ประเภทกิจการรุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และให้มีการทบทวนใหม่ รวมทั้งผลักดันให้รัฐบาลจัดทำผังเมืองแนวป้องกันระหว่างโรงงานกับชุมชน และการแก้ไขลดปัญหามลพิษ โดยจะชุมนุมเป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นจะพิจารณายกระดับการเคลื่อนไหวต่อไป หากยังไม่มีการทบทวนตามข้อเรียกร้อง

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา มีกระแสข่าวว่า นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มผู้ชุมนุม หากเกินขอบข่ายกฎหมาย โดย นายสุทธิ ยืนยันว่า การชุมนุมยังคงเป็นไปตามกำหนดการ และจะควบคุมการชุมนุมให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า นายกอร์ปศักดิ์ จะลงพื้นที่มาบตาพุด ในวันที่ 30 ก.ย.นี้ด้วยเช่นเดียวกัน