ปธ.วุฒิมั่นใจพรบ.กสทช.เข้าสภาก่อนปิด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา กล่าวถึง การตั้งกรรมการร่วม ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ว่า การพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้นั้น จะต้องทำอย่างรอบคอบ และรวดเร็ว ซึ่งหลังจากที่ตั้งกรรมการร่วมแล้ว จะต้องใช้เวลาพิจารณา ไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภา ก่อนการปิดสมัยประชุม วันที่ 28 พ.ย. เพื่อให้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ยุติลง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า การพิจารณาของ คณะกรรมการร่วมดังกล่าว มีประเด็นที่พิจารณาร่วมกันไม่กี่ประเด็นเท่านั้น

นายประสพสุข กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับข้อเสนอที่ ส.ส.เห็นว่า ควรให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นฝ่ายธุรการนั้น ในเรื่องนี้ ตนไม่ขัดข้องอยู่แล้ว