ก.พลังงานผุดระบบน้ำร้อนพลังแสงอาทิตย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนาม ในสัญญาการขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อติดตั้งระบบ ทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ปีที่ 3 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. กับ สถานประกอบการ จำนวน 40 ราย โดยระบุว่า การลงนามในครั้งนี้ ทำให้เกิดการติดตั้งแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ เพื่อผลิตน้ำร้อน รวม 10,000 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 140 ล้านบาท ในการติดตั้งแผงดังกล่าว ซึ่งสามารถประหยัดได้ 38.6 ล้านบาทต่อปี หรือ คิดเป็น
ผลประหยัด รวม 580 ล้านบาท ตลอดอายุโครงการ 15 ปี

ทั้งนี้ พพ. ตั้งเป้าจะสนับสนุนให้ได้ 40,000 ตารางเมตร ภายในปี 2554 ซึ่งจะทดแทนการนำเข้าน้ำมันดิบได้ 5 กิโลตัน หรือ คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 155 ล้านบาทต่อปี และในปี 2565 จะประหยัดได้ถึง 1,200 ล้านบาทต่อปี