มติบอร์ดกทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลบ่ายนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอก นที ศุกลรัตน์ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ในฐานะประธานคณะทำงาน 3G เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กทช.และฝ่ายกฎหมาย เพื่อพิจารณากรณีศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการประกาศประมูลใบอนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G หลังจากที่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้อง ว่า ที่ประชุมเห็นพ้องตรงกันให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดในวันนี้ เวลา 13.00 น. โดยจะขอให้ศาลฯ ไต่สวนฉุกเฉินในกรณีดังกล่าวด้วย