นายกฯเตรียมออกTV 30 กย.ถก11 กิจการรุนแรง

นายกฯเตรียมออกTV 30 กย.ถก11 กิจการรุนแรง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการเข้าร่วมประชุมกับ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ที่มี นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ เป็นประธานเนื่องจาก พิจารณาโครงการ หรือ กิจการที่เข้าข่ายก่อผลกระทบรุนแรง 11 ประเภทว่า ขณะนี้ นายกรัฐมนตรี มีแนวทางที่จะจัดเวทีเสวนา ผ่านรายการโทรทัศน์และเชิญผู้ที่มีความเห็นต่าง ร่วมพูดคุยรายละเอียด
ในเรื่องดังกล่าวเหมือนครั้งกรณีปราสาทเขาพระวิหาร เพราะปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่ความยังไม่เข้าใจของประชาชน เกี่ยวกับ รายละเอียดของคำว่า 11 หรือ 18 ประเภทกิจการรุนแรง ว่า คืออะไร ส่วนกรณีที่ คณะกรรมการแก้ไขปัญหา จะปฏิบัติตาม มาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อแก้ไขปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือ คณะกรรมการ 4 ฝ่าย ขอให้มีการตอบปัญหาเรื่องการปรับเปลี่ยนการออกประกาศ 11 ประเภทกิจการรุนแรงนั้น ต้องรอให้มีข้อสรุปก่อน จากนั้น จะทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดไปยัง นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจอย่างตรงกัน

ทั้งนี้ นายกอร์ปศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า ตนได้ตั้งคณะกรรมการประสานงาน และขับเคลื่อนการทำงานตามมติของ ครม. หรือ ปคค. เพื่อนำงานของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย มาดำเนินการต่อ ซึ่งในวันที่ 21 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมอนุกรรมการทดลองวางแผนการปฏิบัติงาน จากนั้น ในวันที่ 30 ก.ย.นี้ จะเดินทางลงพื้นที่อำเภอมาบตาพุด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจะลงพื้นที่ในทุก 2 สัปดาห์ ซึ่งคาดว่า จะได้ข้อสรุปอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 6 เดือน