การจัดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ส.

การจัดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ส.
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่สำนักงาน ป.ป.ส.ดำเนินการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการสำคัญที่นำมาใช้กับนักค้ายาเสพติด คือ การสืบสวนเส้นทางการเงิน และตัดวงจรเครือข่ายการค้ายาเสพติด รวมไปถึงการยึดทรัพย์นักค้ายาเสพติด โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ซึ่งนำไปสู่การยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนายอุสมาน สะแลแมง และนำทรัพย์สินที่ได้ไปประมูลขายทอดตลาด เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ตามความในมาตรา 24 วรรคสองและสามของพระราชบัญญัติดังกล่าว

การจัดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ขายทอดตลาดรถยนต์ที่ยึดมาจากผู้ค้ายาเสพติดจำนวน 1,802 คัน โดยขายทอดตลาดได้จำนวนทั้งสิ้น 1,155 คัน คิดเป็นมูลค่า  512  ล้านบาท โดยนำเงินที่ได้มาแบ่งเป็น 2 ส่วน  ในส่วนแรก สำนักงาน ป.ป.ส. จะส่งคืนบริษัทไฟแนนซ์ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ เป็นจำนวนเงิน 294 ล้านบาท และ ส่วนที่สอง นำไปใช้ประโยชน์ในด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นจำนวนเงิน 218 ล้านบาท ส่วนรถยนต์ที่ขายทอดตลาดไม่ได้อีก 647 คัน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการส่งคืนบริษัทไฟแนนซ์ที่เป็นเจ้าของรถยนต์

 สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้จัดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ ที่ยึดอายัดมาได้จากนักค้ายาเสพติด มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทุกวันพุธ  เวลา 15.15-16.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!