กรมการค้าตปท.เตรียมใช้ระบบอิเล็กฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ รองอธิบดีกรมการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ จะยกเลิกการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า ด้วยการยื่นคำขอด้วยตนเอง โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำขอทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 และจะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกการใช้บริการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2554 เพื่อเข้าฝึกอบรมการใช้งานระบบดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ลดความซ้ำซ้อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน