ปิดชั่วคราว สะพานภูมิพล 1-2 ติดตั้งป้ายชื่อ

ปิดชั่วคราว สะพานภูมิพล 1-2 ติดตั้งป้ายชื่อ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศปิดการจราจรบนสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 ชั่วคราว 3 วัน เพื่อติดตั้งป้ายชื่อสะพาน กรมทางหลวงชนบทแนะหลีกเลี่ยง

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. กรมทางหลวงชนบท ประกาศปิดการจราจรบนสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 ชั่วคราว โดยสำนักก่อสร้างสะพานจะดำเนินการติดตั้งป้ายชื่อสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 บนเสาสูงบนสะพาน จำนวน 7 ป้าย

ทำให้ต้องปิดการจราจรเป็นการชั่วคราว บนทางยกระดับ และบริเวณทางเชื่อมต่อสะพานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทางแยกเชื่อมต่อตัดกับถนนพระราม 3 ทางเชื่อมต่อกับถนนปู่เจ้าสมิงพราย และทางแยกเชื่อมต่อตัดกับถนนสุขสวัสดิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 12, 19, และ 26 ก.ย.นี้ โดยจะปิดการจราจรในช่วงเวลา 07.00 น. - 09.30 น. และเวลา 10.30 น. – 13.00 น. และในวันที่ 3 ต.ค. เวลา 07.00 น. – 09.30 น. ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปใช้ในเส้นทางอื่นในช่วงวันเวลาดังกล่าว