ธปท. เล็งให้แบงค์ทุกแห่ง ปรับลดค่าโอนเงินข้ามเขต

ธปท. เล็งให้แบงค์ทุกแห่ง ปรับลดค่าโอนเงินข้ามเขต
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(9 ก.ย.) นายฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมใหม่ของธนาคารพาณิชย์นั้น โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต

ทาง ธปท.จะทำหนังสือขอรับฟังความเห็นอย่างเป็นทางการไปยังธนาคารทุกแห่งอีกครั้ง โดยให้เวลาธนาคารตอบหนังสือกลับมายัง ธปท.ภายใน 10 วัน เพื่อนำมาพิจารณาและหาข้อสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

นอกจากนี้  ธปท. ได้ออกประกาศเรื่องซักซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรับทราบอีกด้วยว่า  ธปท.จะไม่สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์แจกเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด เช่น การจัดรายการชิงโชคหรือจับสลากให้แก่ลูกค้าอีกต่อไป และไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เข้าข่ายเป็นการพนันด้วย เพราะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ผู้ฝากเงินได้รับดอกเบี้ยน้อยลง