เด้ง ผอ.สุวรรณภูมิ!! เซ่นโครงการสุวรรณภูมิสแควร์

เด้ง ผอ.สุวรรณภูมิ!! เซ่นโครงการสุวรรณภูมิสแควร์
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

บอร์ด ทอท.สั่งระงับการส่งมอบพื้นที่ลานจอดรถระยะยาวให้ บริษัทแป้งร่ำ รีเทล จำกัด เข้าบริหารในโครงการสุวรรณภูมิสแควร์ พร้อมสั่งย้าย ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สลับตำแหน่ง ผอ.ท่าอากาศยานดอนเมือง มีผล 1 ต.ค.นี้

นายปิยะพันธ์ จำปาสุต ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ ทอท.วาระเร่งด่วน เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาเอกชนเข้าบริหารพื้นที่ลานจอดรถระยะยาว ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (โครงการสุวรรณภูมิสแควร์) ให้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมเชิงพาณิชย์ โดยบอร์ด ทอท. มีมติสั่งระงับการมอบพื้นที่โครงการดังกล่าวให้ บริษัท แป้งร่ำ รีเทล จำกัด ผู้ได้รับสัมปทาน หลังจากพบว่า คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. ซึ่งมี นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เป็นประธาน กระทำการเกินอำนาจที่ บอร์ด ทอท. มอบหมาย โดยบอร์ด ทอท. ได้ให้อำนาจ คณะกรรมการชุดดังกล่าวพิจารณาโครงการที่มีสัญญาสัมปทานไม่เกิน 5 ปี และรายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อเดือนเท่านั้น แต่สำหรับโครงการนี้ ซึ่งเป็นการบริหารพื้นที่ขนาด 62,380.50 ตารางเมตร มูลค่าการลงทุน 350-450 ล้านบาท สัญญาสัมปทาน 15 ปี ระหว่าง 1 ธ.ค. 2553 ถึง 30 พ.ย. 2568 ถือว่าเป็นการกระทำที่เกินอำนาจของคณะกรรมการพิจารณารายได้

แม้ว่าคณะกรรมการพิจารณารายได้ จะชี้แจงว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการตีความอำนาจที่บอร์ดมอบหมายให้ผิดพลาด ทำให้เกิดการกระทำที่เกินกว่าอำนาจหน้าที่ แต่บอร์ดเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้บอร์ดสูญเสียความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการชุดนี้ บอร์ดจึงได้ตัดสินใจปลดผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. ประกอบด้วย นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. และนายนิรันดร์ ธีนาถสิน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกจากคณะกรรมการพิจารณารายได้ และให้บอร์ด ทอท.ประกอบด้วย นายมานิต วัฒนเสน เข้าเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารายได้แทน นายเสรีรัตน์ และให้นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ เป็นรองประธานคณะกรรมการแทนนายนิรันดร์ พร้อมกันนี้ บอร์ด ทอท.มีมติสั่ง ย้าย นายนิรันดร์ ธีรนาถสิน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปสลับตำแหน่งกับ ว่าที่ ร.ท. อนิรุทธ์ ถนอมกุลบุตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง และสั่งแขวน นางดวงใจ คอนดี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับ 10 โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้ นอกจากนี้บอร์ด ทอท. สั่งขยายเวลาการประเมินผลการปฎิบัติงาน ของนายนิตินัย สมรรถการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทอท. ออกไปอีก 3 เดือนด้วย

นอกจากนี้ บอร์ดทอท. ยังสั่งให้ตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการพิจารณารายได้ชุดดังกล่าวย้อนหลังในทุกโครงการ ว่ามีการกระทำที่เกินขอบเขตอำนาจหรือไม่ และกำชับให้ตรวจสอบคุณสมบัติของเอกชนที่เข้าร่วมประมูลโครงการของ ทอท.ทุกโครงการด้วย

สำหรับโครงการสุวรรณภูมิสแควร์ ซึ่งจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมเชิงพาณิชย์ 5 โปรเจ็กต์ใหญ่ ประกอบด้วย ตลาดนัด ศูนย์รถยนต์ ศูนย์อาหาร แฟชั่นเอาท์เล็ท ง เกิดปัญหาหลังจากที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสในการจัดหาเอกชนเข้าบริหารพื้นที่ลานจอดรถระยะยาว ขนาด 62,380.50 ตารางเมตร โดยการพิจารณาอนุมัติการให้สัมปทานพื้นที่ขนาดใหญ่ดังกล่าวกับบริษัทแป้งร่ำ รีเทล จำกัด ผู้ได้รับสัมปทาน เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียง 10 วัน เริ่มจากวันที่ 9 ส.ค. 2553 และนายเสรีรัตน์ ได้ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2553 เท่านั้น โดยบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาท และผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาพบว่าบริษัทดังกล่าวมีกำไรเพียง 1,226 บาทเท่านั้น