อานันท์ไม่ติดใจรัฐตัด7กิจการรุนแรงออก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ไม่ติดใจในการปรับลดประเภท 18 กิจรุนแรง เหลือเพียง 11 กิจการรุนแรง เพราะเป็นอำนาจในการตัดสินใจของรัฐบาล แต่อยากให้มีการ
ชี้แจงเหตุผลในการตัด 7 ประเภทออก เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อประชาชนทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ยังคงบอกว่า การแยกเป็น 18 กิจการรุนแรงนั้น น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะมีความเข้มข้นมากกว่าการแยกเป็น 11 ประเภทกิจการ นายอานันท์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แม้ศาลปกครองจะเลิกคุ้มครองบางโครงการใน 76 โครงการ ออก แต่ทางภาคเอกชน ทุกๆ โครงการ ได้มีการทำลายลักษณ์อักษรไว้แล้ว ว่าจะดำเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระ ในการจัดทำ EIA และ HIA ส่วนในวันศุกร์นี้ ทางคณะกรรมการ 4 ฝ่าย จะมีการเรียกประชุม เพื่อทำความเข้าใจ และขอเหตุผลในการตัดกิจการรุนแรงของรัฐบาลออก