พณ.ดูราคาสินค้าที่ได้ประโยชน์ค่าบาทแข็ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้ ทางกรมจะเร่งศึกษาต้นทุนราคาสินค้าที่ได้ประโยชน์ จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น จาก 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ
โดยเฉพาะ สินค้าในกลุ่มที่ใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น ปุ๋ยเคมี เหล็ก ตะกั่ว และทองแดง เพื่อทบทวนว่า สินค้าใด สามารถปรับลดราคาลงได้ แต่จะต้องดูแลไม่ให้ กระทบต่อราคาสินค้าเกษตรของเกษตรกร และคาดว่า ภายในสัปดาห์หน้า จะสามารถสรุปข้อมูลได้ทั้งหมด

นอกจากนี้ อธิบดีกรมการค้าภายใน ยังกล่าวอีกว่า การให้ผู้ประกอบการ ปรับราคาสินค้าลงจากประโยชน์ของ อัตราแลกเปลี่ยน จะต้องพิจารณาตามความเป็นจริง ว่ามีการนำเข้าสินค้าในช่วงที่ได้ประโยชน์หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย