ปลัดกทม. สรุปภาพรวมเลือกตั้งส.ก. - ส.ข.

ปลัดกทม. สรุปภาพรวมเลือกตั้งส.ก. - ส.ข.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร แถลงสรุปภาพรวมผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต หรือ ส.ก. - ส.ข. ที่ผ่านมา โดยในส่วนของการเลือกตั้ง ส.ข. 36 เขต มีผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 42.07 จากเดิมร้อยละ 42.70 ทั้งนี้ เขตที่มีผู้ใดใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ส.ก. - ส.ข. มากที่สุด ได้แก่ เขตทวีวัฒนา ส่วนเขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิ์น้อยที่สุด ได้แก่ เขตวัฒนา สำหรับเขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ส.ก. มากที่สุด ได้แก่ เขตภาษีเจริญ และเขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิ์ น้อยที่สุด ได้แก่ เขตวัฒนา เช่นกัน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ก. ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันดังกล่าว โปรดแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้ ณ สำนักงานเขตที่มีรายชื่อนายทะเบียนบ้าน ภายในวันที่ 5 ก.ย. 2553