กรมส่งออกเตือนผู้ค้าไทยระวังแคเมอรูนหลอก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการส่งออก ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการไทย ให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ซื้อ ที่ ประเทศแคเมอรูน และจากการตรวจสอบของสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา พบว่า เอกสารที่บริษัทผู้ซื้อที่ประเทศแคเมอรูน ใช้อ้างถึงเป็นเอกสารปลอมทั้งหมด

โดยใช้กลวิธีหลอกลวงผู้ประกอบการชาวไทย ว่า ได้รับสัญญาการจ้างจากองค์กรการค้าของแอฟริกา อาทิ Central African Refugees Development Authority (CARDA), และประสงค์ให้ผู้ประกอบการไทย ผลิตสินค้าให้ แต่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประมูล โดยใช้เอกสารที่ปลอมแปลงให้หลงเชื่อ และให้โอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสัญญา ค่าแสดงสถานะตามระเบียบ และค่าใบอนุญาตประกอบการ ซึ่งถือเป็นการฉ้อโกง

อย่างไรก็ตาม การฟ้องร้องในเรื่องดังกล่าว จะเป็นเรื่องที่ดำเนินการได้ยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง จึงขอให้ผู้ส่งออกไทย พึงระมัดระวัง หากเจอผู้ที่มาติดต่อขอซื้อสินค้า อย่าเพิ่งด่วนสรุป ให้ศึกษาถึงประวัติของบริษัทคู่ค้าให้ชัดเจนเสียก่อน อย่ารีบร้อนในการส่งสินค้าหรือโอนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ให้ก่อนเป็นอันขาด